Nordland Arkitekter har udarbejdet forundersøgelse til fremtidens Flodleje i Randers

Nordland Arkitekter har i samarbejde med LYTT Architecture, udarbejdet en forundersøgelse i form af skitsestudier for fremtidens byrum, bebyggelse og flodbad ved Flodlejet i Randers.

Randers Kommune har besluttet at realisere Flodlejet – et nyt byrum, som skal kombinere klimasikring og adgang til vandet i forbindelse med Randers Streetfood-bygningen. Ambitionen er at skabe en grøn, rekreativ oase i hjertet af Flodbyen og i relation til den større klimasikringsindsats, Klimabåndet.

Nordland har i den forbindelse udarbejdet et skitsestudie som led i en samlet forundersøgelse, Randers Kommune har udarbejdet i samarbejde med Grandville. Studierne belyser forskellige muligheder for, hvordan man kan realisere ambitionen om at etablere ny bebyggelse herunder den nye bygning ”Bolværket” i samspil med en ny plads med adgang til vandet, flodbad, rekreative muligheder og integration af naturen.

Den nye bygning ”Bolværket” midt i området skal have offentlige og udadvendte funktioner i stueetagen, der vil skabe samspil med Flodlejet udenfor.

 

Flodlejet bliver et vigtigt åbningstræk for Flodbyen Randers og udvikles med fokus på natur og vand, der er afgørende grundsten i Randers’ særlige DNA.

Indplaceringen af den nye bygningsmasse ved Flodlejet bygger videre på udviklingsplanen, samt landskabelige idéer og analyser af området. De ny bygninger og byrum etableres i den helt særlige grænseflade mellem by, natur og vand, hvilket stiller store krav til udformningen.

I forundersøgelsen bindes det grønne landskabelige træk, der planlægges mod øst og vest sammen gennem Flodlejet. Således opblødes den i dag hårde kant mellem by og havn.

De to primære akser fra den bagvedliggende by, henholdsvis Byforbindelsen og Østervold forbindes helt ned til vandkanten omkring de nye bygninger i et uhindret flow, der sammenbinder byen og vandet. De nye bygningers åbne stueetager skaber offentlige tilbud i direkte tilknytning til byens forbindelser og bringer således byens liv helt ned til vandet.

Flodbyen Randers

Forundersøgelsen er en del af den ambitiøse vision Flodbyen Randers med udvikling af en bydel, hvor man på én gang løser udfordringer omkring sikring mod oversvømmelser og samtidig åbner for en byudvikling i takt med, at Randers Havn flytter til nye arealer. Projektet er ikke en del af et kommende anlægsprojekt.

Se mere om projektet her