Om Nordland Arkitekter

Det klare koncept

Nordland Arkitekter er en ung tegnestue, der arbejder i spændet mellem byudvikling og bygningsdesign med fokus på at udvikle klare arkitektoniske fortællinger og konsekvente, visionære koncepter.

Med afsæt i informationsdrevet formgivning tilstræber vi at udforme og samtænke fremtidens bygninger, byer og landskaber, på baggrund af konkrete, stedspecifikke analyser, brugerinddragelse, samarbejde og innovative løsninger.

Symbiose mellem by og bygning

Nordland Arkitekter arbejder med udgangspunkt i stedets iboende kvaliteter med henblik på at skabe den unikke symbiose, hvor bygning understøtter by og by understøtter bygning. Tegnestuens formgivning tager altid udgangspunkt i den konkrete kontekst, håndgribelige visioner og et bæredygtigt fokus med henblik på at skabe nye helheder, der appellerer til bæredygtig flerbrug og fællesskab.

Bæredygtighed fra formgivning til materialevalg

Nordland Arkitekter arbejder med bæredygtighedens mange aspekter. Fra første skitse og gennem hele projektudviklingen. Ikke mindst i forbindelse med materialevalg, hvor Nordland arbejder med alt fra træ i mange af vores bærende konstruktioner til facader af eksempelvis ålegræs.

Bæredygtighed er således et gennemgående tema i forhold til, hvordan vi placerer, sammensætter, formgiver og bruger vores byer og bygninger.

Ved at formgive med øje for verdenshjørner, vind og vejr skabes arkitektur, der arbejder med og ikke mod naturen.

Ved at betragte byrum på lige fod med bygning skabes kvalitative uderum til natur, ophold og bredt funderede fællesskaber.

Ved at arbejde med genbrug, upcycling og brug af nye materialer skabes en bæredygtig, sund og oplevelsesrig arkitektur.

Ved at sammensætte funktioner og brugergrupper på nye måder, skabes grundlag for en bæredygtig og alsidig flerbrug af bygninger og byrum, og der skabes mødesteder på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske forskelle.

Ved at forene formgivning, materialevalg og æstetik søges det at skabe en harmonisk og holistisk arkitektur, der er værd at bevare baseret på troen på, at smukke bygninger lever længere.

Vi tænker før vi tegner og tegner før vi taler

Nordland Arkitekter arbejder ud fra devisen: Vi tænker før vi tegner og tegner før vi taler.

Dette afspejles i en konkret, nysgerrig og utrættelig skitsering, hvor opgaver anskues fra mange vinkler og nye idéer får lov at spire.

Således udfordres den forudsigelige løsning, mens nye måder at kombinere ide, form, funktion og materialer skaber rum til den uforudsete løsning, hvor nutidens udfordringer vendes til fremtidens muligheder.

Mød teamet

Henrik Drejer Andersen

Partner, Arkitekt MAA

+45 29 16 09 73

Henrik@nordlandarkitekter.dk

   

Simon Hou-Vangsaae Reseke

Partner, Arkitekt MAA

+45 30 22 63 71

Simon@nordlandarkitekter.dk

   

Jaco Forrer

Arkitekt

Jaco@nordlandarkitekter.dk

   

Kristine Norman Hansen

Arkitekt BA

Kristine@nordlandarkitekter.dk

Greta Söderström

Junior arkitekt

Greta@nordlandarkitekter.dk