Nordland Arkitekter vinder i samarbejde med C.F. Møller Architects skolekonkurrence i Tyskland

Nordland Arkitekter og C.F. Møller Architects vinder konkurrencen med et arkitektonisk design, der demonstrerer en holistisk struktur for læringsmiljøer og åbne skolebygninger i stærk sammenhæng med lokalsamfundet.

OSW Open School i Kassel sætter en ny standard for læringsmiljøer i tyske skoler ved at forene natur og uddannelse i et fleksibelt og bæredygtigt landskab med flere anvendelsesmuligheder for lokalsamfundet.

Der har i projektet været særlig fokus på at inddrage fællesskabsorienterede funktioner som bibliotek, ungdomscenter, musiklokaler og værksteder.
Projektet bliver et nyt og pulserende omdrejningspunkt for elever, lærere, forældre og lokalsamfund i et urbant forstadskvarter i Kassel.

Udendørsarealerne danner en campus, der inviterer hele samfundet til at bruge de mange zoner til motion og rekreation. Forskydninger i bygningens geometri skaber varierede miljøer for undervisning og aktiviteter, både inde og ude. På denne måde går aktiviteter og undervisning hånd i hånd og understøtter det konceptuelle undervisningsmiljø, hvor børn skal lære af hinanden gennem kreativitet integreret med naturen.

Med fokus på transparens og åbenhed for offentligheden, bindes det nye campus sammen af et gennemgående skolestræde.

”Som konfiguration vil den nye skole udadtil opleves som en tredimensionel landsby med overlappende bebyggelser. Skolens læringsområder stabler sig på de udadvendte funktioner mod byens gulv. Den rumlige sammenstilling af funktioner i stueetagen skaber et sammenhængende flow af undervisningsfællesskaber på tværs af årgange omkring et indre gadeforløb. Gadeforløbet samler skolens liv og bevægelse og sammenbinder inde og ude, nyt og gammelt. De forskellige undervisningsfaciliteter er organiseret på en måde der sikrer, udblik til omgivelserne i alle retninger og en dimensionering af rum, der gør skolen hjemlig og intim.” siger Henrik Drejer Andersen, partner i Nordland Arkitekter.

Bæredygtig og fremtidssikret hybridbygning i træ
OSW Open School er baseret på DGNB-certificeringskravet med seks projektspecifikke temaer: Fleksibilitet, indeklima, sundhed, optimal drift, lang levetid og dobbeltfunktion. Disse har inspireret til at designe en fleksibel træhybridbygning med et minimum af bærende vægge for et tilpasningsdygtigt og fremtidssikret design.

Hybridtrækonstruktionen med letvægtskomponenter forkorter byggetiden for bærende rammer med 30-40% i forhold til konventionelle løsninger. Miljøvirkningen af materialevalget reducerer C02-emissionerne med 50% i forhold til konventionelle løsninger.

En fleksibel skole til projektarbejde
Et af de vigtigste parametre for projektet har været at indtænke, hvordan den færdige bygning skal passe til undervisningen – både ud fra program men også ud fra de fremtidige behov man måske endnu ikke kender eller kan efterkomme grundet de bindinger skolens nuværende rammer sætter.

Vi har derfor tegnet en skole, hvor børn såvel som undervisere er i centrum og hvor både børn, forældre og lærere kan være med til at bestemme, hvordan skolen skal bruges.
Skolens rumlige hierarki er skabt ud fra ideen om at understøtte et fællesskab med udgangspunkt i, at eleverne først og fremmest skal lære gennem kreativitet, samarbejde og projektarbejde. Derfor skal skolebygningen ikke være ligesom andre skoler. Bygningen skal passe til den undervisning, der skal foregå i den.

Indretning og udformning af skolens undervisningsafsnit er derfor organiseret således at traditionel og projektbaseret undervisning kan ske side om side, via et fleksibelt og transparant setup, der tilpasser sig de specifikke årgange såvel som den enkelte elev og underviserens behov.

Sammenhæng mellem bygning og landskab
Udadtil tegner den nye skole sig som et terrasseret lærings-, lege- og sportslandskab, der kobler sig til områdets unikke natur og tilbyder en bred pallette af både ydre og indre verdener. Her foregår læring både ude og inde, og skolens mange og alsidige terrasser indbyder til en variation af læringsformer.

Placeringen af værksteder, bibliotek, musiklokaler og kantine i stueetagen synliggør skolens faglighed som en ressource udadtil, og giver samtidig de særlige funktioner en unik kvalitet ved at kunne trække direkte udenfor i de grønne omgivelser. På den måde stopper skolens undervisningsmiljø ikke ved facaden, men fortsætter ud i landskabet og udvider mulighederne for lærerens tilrettelæggelse af undervisningen i pagt med områdets natur.” Siger Simon Reseke, Partner i Nordland Arkitekter.

Den didaktiske brug af uderum omsættes i projektets arkitektur til en serie af udvendige, sociale terrasser og trappeforløb, der skaber et terrasseret forløb af friarealer op gennem byggeriet. Således skabes synlig aktivitet i flere niveauer. Skolestrøget forbindes endvidere af sociale trappemøbler, der skaber et oplagt mødested i kvarteret, hvad enten du er på vej til skole, bibliotek, ungdomshus eller idræt.

Nordland Arkitekter tegner den åbne skole OSW Open School i samarbejde med C.F. Møller Architects.