Nordland Arkitekter vinder konkurrencen om et nyt parkeringshus med facader af ålegræs og tagfarm på taget i Ørestaden.

Med projektet Fra hav til have skabes helt nye måder at sammenbinde parkering, bæredygtighed, byliv og urban farming.

Projektet skaber et nyt lokalt omdrejningspunkt for mobilitet, genbrug og bynatur svøbt i ålegræs som det primære facademateriale. Udformningen af det nye parkeringshus kombinerer arkitek­toniske motiver fra området og binder bro mellem områdets historie, nutid og fremtid.

”Vi er meget glade for med dette projekt at præsentere et forslag der viser, hvordan man kan ændre den gængse opfattelse af parkeringshuse i byen, ved at samtænke infrastruktur og mobilitet med nye urbane fællesskaber, rekreative tilbud og bæredygtige facadeløsninger.

Projektet gør op med den traditionelle måde at tænke parkeringshuse, ved at tilføje et nyt lag af aktiviteter og rekreative tilbud for offentligheden.” Siger Henrik Andersen, partner og arkitekt i Nordland Arkitekter.

Ålegræs som facademateriale

Projektet finder sin inspiration til brugen af ålegræs i stedets historie. Stedet har historisk set udgjort Amagers vestlige kystlinje, før området blev inddæmmet. Området, hvor det nye parkeringshus skal opføres, har altså førhen været kyst­strækning med lavvandede havområder, der skabte rig forekomst af ålegræs. Denne stedsspecifikke fortælling om områdets udvikling videreføres i projektet, hvor ålegræsset bruges i en ny, moderne sammenhæng som primært facademateriale.

Ålegræsset er på mange måder et glemt materiale med gamle danske rødder, som med moderne teknologi og produktionsløsninger kan omdannes til et smukt, naturligt og yderst bæredygtigt materiale.

Ålegræsset er en let tilgængelig, lokal ressource, der kan høstes flere steder omkring Sjælland og kommer i land naturligt uden indsats fra mennesker. I sin levetid binder ålegræsset betydelige mængder CO2 og reproducerer sig selv hvert år. På den kan man tale om at brugen af ålegræsset som facademateriale fungerer som en ”CO2 bank” der lagrer CO2 i sig.

En ny nærgenbrugsstation i gadeplan

I husets stueetage i mødet med den omkringliggende by etableres en ny nærgenbrugsstation for beboerne i området. I forlængelse af denne skabes et levende og inviterende udendørs opholdsrum til eksempelvis små genbrugsmarkeder, byttestationer, eksperimenter med genbrugsmate­rialer og andre sociale aktiviteter. Området fungerer desuden som for-areal for genbrugsstationen, der vil kunne inddrage det overdækkede areal efter behov. Foran genbrugsstationen inviterer en skulpturelt formet bytrappe den forbipasserende op til husets tagfarm med udsigt over byen.

”P-huset vil være med til at give liv til området omkring Asger Jorns Alle. Med dets åbne facader og udadvendte aktiviteter vil det være et sted, der kan skabe rum for fællesskaber og socialt liv for Ørestads beboere i fremtiden.” Siger Rita Justesen, chef for planlægning og bæredygtighed i By og Havn.

Asgers Have – En tagfarm på husets tag

På parkeringshusets tag etableres en stor sammenhængende tagfarm, der skaber en platform for fællesskaber i byen til lokal produktion af råvarer, bevægelse og rekreation. ”På husets tag udfolder en ny verden sig med et blødt formet landskab, der inviterer til aktivitet og ophold. I pavilloner indarbejdes restaurant, madskole og orangeri til fælles brug. I haven findes grønne bælter udlagt som nyttehaver kombineret med amfiteater, gadekær, højbede, udekøkken, bistader, udsigtsplateauer og meget andet.” Siger Simon Reseke, partner og arkitekt i Nordland Arkitekter.

Parkeringshuset med den integrerede nærgenbrugsstation kommer til at rumme omkring 600 parkeringspladser fordelt over ca. 20.000 m2, mens taghaven med restaurant og madskole udgør omkring 3.500 m2. Parkeringshuset forventes opført i 2024.

Se offentliggørelsen af projektet på By og Havns hjemmeside her.