Nordland Arkitekters arbejde med det nye parkerings- og aktivitetshus Kulhuset i Aarhus rykker fremad

En ny lokalplan udarbejdet af rådgivergruppen, forventes snart at komme i offentlig høring og vil bane vejen for det ca. 24.500 kvm store parkeringshus med plads til op til 800 biler fordelt på 5 etager.

Lokalplanen vil sikre, at parkeringshuset bidrager stærkt til bylivet i området og at projektets tagflade foldes ned mod tilstødende byrum, så der skabes en forbindelse hen over husets tag.

Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der i dele af parkeringshuset kan etableres udadvendte funktioner som caféer og butikker.

Parkeringshuset skal bygges hen over et eksisterende jernbanespor, der gennembryder huset i de nedre etager.

Projektet er tegnet af Nordland Arkitekter med MOE som ingeniør og C.F. Møller som landskabsarkitekt.

Se projektet her

Se hvad andre skriver om projektet her