Parkeringshus Sydhavnskvarteret

Titel | Fra Kul Til Kål

Sted | Århus

Type | Parkeringshus

Omfang | 25.000 kvm

Status | 2. Præmie

Klient | Århus Kommune

Nordland Arkitekter har tegnet et forslag til det nye parkeringshus i Sydhavnskvarteret, Århus.

Visionen er at skabe et grønt, folkeligt mødested i området, hvor funktioner og faciliteter i sameksistens med parkeringshuset gør projektet til et aktivt, bæredygtigt referencepunkt i byen, der gennem lokal dyrkning af råvarer skaber nye fællesskaber.

Forslagets vision bygger på at skabe grønne klimatilpassede rum i byen med fokus på at dyrke med mindst mulig miljømæssig påvirkning samt at bruge dyrkning i byen som et redskab til at bringe mennesker sammen. Det fodaftryk parkeringshuset umiddelbart optager gives tilbage til byen i form af et samlende,

nivelleret taglandskab, der formidler områdets store skalaspring og tillader dyrkning i et kvarter, hvor jorden ellers er forurenet. Med klare klimamæssige fordele herunder reduceret varetransport, mindsket brug af emballage samt en positiv luftrensende og støjnedsættende effekt i området, bidrager projektet til et sundere bymiljø for alle.

Projektet skaber et grønt, socialt omdrejningspunkt, der styrker formidlingen af lokal madproduktion, hvor man kommer tættere på bynaturen og kan tage lokalt producerede råvarer med sig på vejen.

Forslagets ambition er desuden at afspejle områdets diversitet med forskellige funktioner og byrum og skabe et

projekt, der kan integrere og tage hånd om områdets socialt udsatte med aktiviteter knyttet til den daglige dyrkelse af råvarer.

Det nye parkeringshus i Sydhavnskvarteret bliver et inviterende og aktivt byggeri, der supplerer de omkringliggende byrum og skaber en inviterende folkelig ramme, som understøtter byliv og ophold langs bygningens facader og på bygningens tag.

Parkeringshuset får en stærk bæredygtig identitet, hvor dyrkning i byen, i kombination med parkeringshuset, bruges som et redskab til at bringe mennesker sammen.